Enhedsleder til Institution Sydvestjylland, Renbæk Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde med faglig ledelse, og har du flair for planlægning og koordinering? Kan du skabe et tæt følgeskab med dine medarbejdere, og vil du være med i et stærkt og effektivt ledelsesteam i Institution Sydvestjylland?

Så har du nu muligheden for at søge stillingen som enhedsleder til beskæftigelsen i Institution Sydvestjylland. Vi søger en enhedsleder, der med blik på tværs af institutionen kan være en faglig stærk leder for medarbejderne.

Vores nuværende enhedsleder går efter lang og tro tjeneste på pension, så der vil være mulighed for at starte i stillingen pr. 15. juli 2024, hvor der er planlagt introduktion og overlap i en 2 ugers periode.

Om stillingen:

Som enhedsleder for beskæftigelsen er din primære opgave at sikre koordinering af institutionens beskæftigelse, så der skabes overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer på arbejdsmarkedsmæssige vilkår.

Stillingen kræver, at du er ambitiøs, resultatorienteret og dygtig til at planlægning og koordinering, ligesom du skal kunne motivere medarbejdere til deltagelse i den faglige opgavevaretagelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at du sørger for at skabe tværgående sammenhæng mellem enhedernes forskellige fagligheder og differentierede arbejdsopgaver.

Organisatorisk refererer enhedslederen til enhedschefen, og har ledelsesmæssigt ansvar for og ledelsesmæssig kompetence i forhold til fængslets drift, så dette sker i overensstemmelse med kriminalforsorgens principprogram, kriminalforsorgens værdier, medarbejder- og ledelsesgrundlaget samt institutionens målsætninger.

Der er tale om en stilling, hvor det er vigtigt med et tæt samarbejde med enhedschefen såvel som medarbejderne, herunder både værkmestre, fængselsbetjente og civile. Du vil som enhedsleder skulle arbejde selvstændigt, da der vil være dage, hvor enhedschefen ikke er tilstede.

Du vil blive en del af et ledelsesteam, hvor vi igennem blandt andet faglig ledelse udvikler medarbejderne og skaber resultater, og hvor vi giver faglig sparring både til medarbejdere og hinanden for at sikre den kontinuerlige udvikling og det gode arbejdsmiljø.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være, at:

 • Implementere årshjul for opgaver i produktionen og anden beskæftigelse samt fordeling af ressourcer.
 • Sikre systematisk drift af fængslet, hvor reparation og vedligehold formaliseres.
 • Medvirke til at informationer videreformidles mellem ledelse og medarbejdere.
Du vil desuden i, samarbejde med enhedschefen, have til opgave, at:

 • Sikre professionalisering af tilbudsgivning på produktionsopgaver, indhentning af tilbud på markedsmæssige vilkår samt brug af fælles indkøbsaftaler i kriminalforsorgen.
 • Have særligt fokus på arbejdsmiljøet i institutionens beskæftigelsesenheder.
 • Have fokus på den faglige udvikling af medarbejderne i beskæftigelsen.
 • Have fokus på uddannelsesmulighederne i fængslet, herunder AMU, AVU og FVU.
Hvem er du?

Du har måske ledelseserfaring eller erfaring med koordinering og planlægning fra tidligere beskæftigelse.

Du kan planlægge og koordinere driften selvstændigt og i samarbejde med andre og på en måde så medarbejdere motiveres til at følge dig. Det er derfor vigtigt, at du udviser integritet og gennemslagskraft og går foran som en rollemodel.

Du formår på én gang sikkert at styre driften samtidig med, at der kontinuerligt bliver taget hånd om udviklingsopgaverne og de tiltag fra institutionsledelsen, som du skal medvirke til at implementere i driften.

Du kan se muligheder og kommer med løsningsforslag inden for givne rammer.

Du har en relevant lederuddannelse eller er motiveret for at tage det. Samtidigt er det forventningen, at du fortsat ønsker at udvikle og dygtiggøre dig.

Kendskab til kriminalforsorgen er en fordel.

Vi forventer yderligere at du:

 • Kan sætte tydelige mål og rammer for udviklingen af det faglige arbejde og motivere til et godt arbejdsmiljø.
 • Evner at arbejde i et omskifteligt miljø og drives af forandringer.
 • Har gode kompetencer med planlægningsværktøjer og andre IT systemer.
 • Har erfaring med driftsstyring.
 • Kan arbejde systematisk og struktureret.
 • Kan lede et fag gennem andre med engagement og tillid samtidig med, at du bevarer overblikket.
 • Kan nedbryde mål til konkrete arbejdsopgaver, skabe mening med beslutningerne, og stå på mål for de beslutninger, din enhedschef og institutionsledelse melder ud.
Hvem er vi?

Institution Sydvestjylland består af enhederne Renbæk Fængsel med både åbne og lukkede fængselsafsnit og Esbjerg Arrest. I alt er der ca. 260 indsatte/klienter i institutionen, der varetages af ca. 130 medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 15. juli 2024 eller snarest derefter.

Ansættelse sker i henhold relevant gældende overenskomst afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

Hvis du ansættes som tjenestemand er ansættelsen i henhold til Tjenestemandsloven, og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne om Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 6.

Ansættelsesområdet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Du vil blive ansat i Institution Sydvestjylland med primært tjenestested i Renbæk Fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk.

Stillingen er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid (tjenestetid), men som udgangspunkt med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Ansøgning

Du søger stillingen via linket ”søg stilingen”.

Skriv en motiveret ansøgning og fortæl, hvorfor du gerne vil være enhedsleder for beskæftigelsen i Institution Sydvestjylland. Skriv gerne noget om, hvilke muligheder du ser, og hvad det særligt er, du kan byde ind med.

Din ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget senest den 29. maj 2024.

Hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand skal du endvidere uploade en bedømmelse fra din chef senest den 4. juni 2024.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 23.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte enhedschef Maria Nehrkorn på telefon 7240 3014 eller institutionschef Jørn Støvring Kristensen på telefon 7240 3001.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tønder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Renbæk Fængsel, Renbækvej , 6780 Skærbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049580

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet