Nyheder fra Skærbæk

6 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skærbæk og omegn

Job tilbydes:
Frivilligcenter Tønder søger en rummelig og visionær leder til at videreføre og udvikle Centrets strategi og indsatser
Frivilligcenter Tønder er en selvstændig forening, som nu har til huse i nye lokaler på Tøndervej i Skærbæk. Vi har til formål at understøtte og udvikle frivillige sociale organisationer og foreninger i Tønder Kommune.Vores medlemmer er lokale frivillige sociale foreninger. Vi yder blandt andet konsulentbistand og støtte til foreninger og tilbyder kompetenceudvikling, netværksaktiviteter og sparring til både foreninger og frivillige. Vi bidrager også med viden om civilsamfund og frivillighed til forvaltning, politikere og det lokale sociale og frivillige miljø – ofte i tæt samarbejde med Tønder Frivillighedsråd.Vi søger, med tiltrædelse hurtigst muligt, en ny leder med et nuværende ugentligt timetal på 30 timer. Du skal videreføre og videreudvikle frivilligcentret, så vores position som samarbejdspartner og projektudvikler fastholdes og stadig styrkes. Frivilligcenter Tønder skal signalere åbenhed, varme og venlighed, samt et hurtigt beredskab og parathed til at hjælpe.Dine opgaver kan variere, men er primært atsætte klare mål og retning og være en stærk sparringspartner og sekretær for bestyrelsenarbejde strategisk og resultatorienteret samt skabe synlige resultatervidereføre igangværende projekter samt arbejde målrettet med nyedeltage i den daglige drift af Frivilligcentretstøtte vores medlemsforeninger og  bidrage til at optimere og synliggøre deres tilbud.Overordnet er lederens opgave, med reference til bestyrelsen, at stå i spidsen for Frivilligcentrets drift, herunder varetage det daglige ansvar for personale, strategi, aktiviteter, økonomi og udvikling.Vi forventer, at du harerfaring med ledelse og viden om det frivillige sociale områdestrategisk sans, organisatorisk indsigt, politisk tæft og gode netværkskompetencertydeligt og rummeligt menneskesyn, en inddragende og anerkendende lederstil, samt erfaring med sårbare grupper og mennesker i udsatte livspositionerstærke sociale kompetencer, evnen til at møde alle i øjenhøjde og skabe begejstringhar erfaring med eller kendskab til fundraising, projekt- og puljeansøgninger samt rapportering og dokumentationrelevant videregående uddannelse inden for det sociale/samfundsfaglige område, eller tilsvarende erfaring.Du fåret spændende job med rigtig mange kontakter udadtil, samt en lille engageret personalegruppe og en mangfoldig bestyrelse indadtilet stort virkeområde, både geografisk og opgavemæssigtmulighed for at præge fremtiden og dagligdagen.Du skal kunne arbejde selvstændigt, have et stærkt drive og kunne håndtere komplekse og sammensatte problemstillinger i en uforudsigelig og til tider meget omskiftelig hverdag.Hvis dette har vakt din interesse, men du stadig har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Else Lorenzen på telefon 51 95 44 36 eller næstformand Poul Erik Hansen på telefon 71 48 99 79.Din ansøgning skal være formanden i hænde senest fredag den 4. februar 2022 kl. 12.00 på e-mail elselo@bbsyd.dkVi holder ansættelsessamtaler afholdt mandag den 14. februar 2022.Løn- og ansættelsesvilkår følger KL's overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.g for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.
Tønder Kommune
Indrykket 11. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk