Tønder Kommune lancerer TeleKOL for bedre håndtering af kronisk lungesygdom hjemme

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommune har introduceret et nyt initiativ, TeleKOL, for at hjælpe borgere med svær KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Tiltaget er designet til at være et supplement til den eksisterende behandling og kontrol, som borgerne får fra deres sygehus eller praktiserende læge.

TeleKOL involverer borgerne aktivt i håndteringen af deres sygdom. Gennem programmet kan borgerne identificere og reagere på forværringer af deres tilstand, hvilket bidrager til en bedre forståelse for deres sygdom. Dette fører til en forbedring af livskvaliteten, øget tryghed og stabilitet samt en reduktion i antallet af indlæggelser.

En central del af TeleKOL er det udstyr, som deltagerne modtager. Dette inkluderer en tablet samt måleudstyr til overvågning af vægt, iltniveau i blodet og puls. En erfaren sygeplejerske instruerer deltagerne i brugen af udstyret, så de er i stand til selv at måle deres vitale værdier og indtaste resultaterne på tabletten.

Sygeplejersker følger op på målingerne på fastsatte dage og kontakter deltagerne, hvis der er tegn på forværring. Derudover afholdes evalueringssamtaler løbende via telefon eller videomøde, hvilket tilpasses individuelt efter deltagerens behov.

Det er vigtigt at bemærke, at TeleKOL ikke er en akutløsning. Ved akut forværring af tilstanden skal man kontakte sin praktiserende læge, vagtlæge eller ringe til 1-1-2. Henvisninger til TeleKOL kan foretages af enten praktiserende læger eller sygehuse.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/nyt-tilbud-til-borgere-med-svaer-kol-13845215/

Kilde: Tønder Kommune