Tønder Kommune kickstarter grøn omstilling med nyt bæredygtighedsinitiativ for familier

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommune lancerer nyt bæredygtighedsinitiativ for at fremme grøn omstilling lokalt

Tønder Kommune tilbyder nu 56 familier en unik mulighed for at deltage i et pionerprojekt med fokus på bæredygtig levevis. Målet med projektet er at udstyre deltagerne med specialiseret viden og praktiske værktøjer, der gør det muligt for dem at træffe mere bæredygtige valg i dagligdagen.

Initiativet, som er støttet af den nationale Landdistriktspulje, sigter mod at reducere CO2-udslippet i overensstemmelse med kommunens målsætninger om en grønnere fremtid inden 2030.

Ved at deltage i projektet får familier ikke kun en chance for at lære om bæredygtighed, men også at møde andre familier med lignende interesser. Projektet tilbyder desuden adskillige arrangementer dedikeret til bæredygtighed, giver deltagerne en personlig plan med ideer til, hvordan de kan implementere bæredygtige praktikker i deres hverdag, og mulighed for at bringe temaet bæredygtighed ind på den lokale dagsorden.

For at være en del af dette initiativ skal deltagerne opfylde visse kriterier; de skal være åbne og nysgerrige over for ideen om grøn omstilling, villige til at tilpasse deres hverdag efter anbefalinger fra Energitjenesten, aktivt deltage i projektets forskellige aktiviteter og alle bo på samme matrikel.

Baggrunden for dette initiativ er Tønder Kommunes vedtagelse af Klimahandleplanen i efteråret 2023, der inkluderer flere forskellige tiltag for at nå de ambitiøse CO2-reduktionsmål inden 2030. Projektet er finansieret med 530.000 kroner fra Landdistriktspuljen, hvilket vidner om et stærkt engagement fra både lokale og nationale aktører i at støtte bæredygtig udvikling.

Med dette bæredygtighedsinitiativ gør Tønder Kommune et konkret skridt hen imod en mere bæredygtig og grøn fremtid, ikke kun for de deltagende familier men for hele lokalsamfundet.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/klogere-pa-klima-tonder-kommune-giver-dig-og-din-familie-chancen-for-et-gronnere-liv-13807880/

Kilde: Tønder Kommune