Dyrlæge søges til Fødevarestyrelsens Kødkontrol ved Danish Crown A/S, Skærbæk - Genopslag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af Fødevarestyrelsen, som har ansvaret for at sikre dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i Danmark, og vil du udvikle dine faglige kompetencer i forhold til spændende patologi og kødkontrol, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og dyresundhed relateret til slagtedyr (primært søer)?

Så har du nu muligheden for at blive en del af et fagligt stærkt embedsdyrlægeteam ved Danish Crown i Skærbæk med tiltrædelse 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Fødevarestyrelsens Kødkontrol ved Danish Crown i Skærbæk har sin faglige baggrund i både de veterinær- og de fødevarefaglige regler og retningslinjer, og du vil derfor i stillingen som embedsdyrlæge få stor variation i din opgaveportefølje.
Du vil blive en del af et dyrlægeteam, som du vil arbejde tæt sammen med om opgaver inden for ante- og post mortem kontrol af slagtedyr, dyrevelfærd samt audits, tilsyn samt kvalitetssikring, og du vil ligeledes have løbende sparring om opgaver og udvikling med din sektionsleder.
Sektionen består ud over sektionslederen af 3 embedsdyrlæger, 9 teknikere og 1 administrativ medarbejder, der sørger for vagtplanlægning.
Du vil foruden samarbejdet i sektionen ligeledes blive en del af et tværgående netværk af dyrlæger ved Fødevarestyrelsen, som udveksler erfaringer, og som sparrer med hinanden.
Med et særligt fokus på kvalitet har du blandt andet følgende opgaver:
- AM- og PM-kontrol
- Udfyldelse af kontrolrapporter
- Regelmæssige tilsyn med dyrevelfærd i forbindelse med slagtning
- Identificere smitsomme husdyrsygdomme og medvirke ved opgaver inden for beredskab
- Udarbejdelse af dyreværnssager og dyrevelfærdssager, som er et af kerneområderne på et so-slagteri
- Gennemførelse af audits og andre faste kontroller
- Tilsyns- og godkendelsesopgaver
- Kontrol af data på slagteriet
- Indrapportering
- Kontrol af laboratoriesvar
- Stikprøvekontroller
- Evt. kampagner

Vi har en åben og fri omgangstone, hvor medarbejderne informeres og inddrages i videst muligt omfang, og der bliver lagt vægt på en positiv feedbackkultur, som styrker samarbejdet mellem kollegaer og med samarbejdspartnere.
Fødevarestyrelsens Kødkontrol er et politisk styret system, som tilpasses løbende til moderne samfundskrav, hvor implementering af ny lovgivning mv. kræver fokus på udvikling af kompetencer og rammer, og der er derfor prioriteret løbende opkvalificering af medarbejderne.
Få yderligere information om stillingen som embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsens Kødkontrol fra en af dine kommende dyrlægekollegaer: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6874247611549851648

Om dig
- Du har autorisation som dyrlæge
- Du kommunikerer flydende på dansk, såvel mundtligt som skriftligt
- Du er vant til at arbejde med deadlines, og du er fokuseret på at afslutte dine opgaver inden for den fastsatte tidsfrist
- Du har en myndig og professionel optræden, som ligger dig naturligt
- Du er en god teamspiller og arbejder selvstændigt, effektiv og opsøgende med opgaverne, ligesom at du tager ansvar for løsning af opgaverne
- Du er opmærksom på egne kompetencer og spørger til råds, når du er i tvivl.
- Du er engageret og åben samt har en fleksibel og anerkendende tilgang, der blandt andet kommer til udtryk ved et godt samarbejde med kollegaer og ledelsen
- Har du erfaring med kødkontrol eller sagsbehandling, kan det være en fordel
- Du bliver tiltrukket af at arbejde med mennesker i forskellige faggrupper og hjælper med til, at arbejdet i sektionen går op i en højere enhed

Om Danish Crown Skærbæk
Danish Crown i Skærbæk beliggende ved Jyllands vestkyst er Danmarks største so-slagteri, hvor der slagtes ca. 4000 søer/orner om ugen på daghold (149 søer/time). Slagteriet er EU-autoriseret, og produktionstimerne ligger som udgangspunkt mellem kl. 6.30 og 17.30 men med forskellige begyndelses- og sluttider. Det kan forekomme, at der slagtes også i weekenden.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer eller evt. færre timer og aflønning og øvrige ansættelsesvilkår sker efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fødevarestyrelsens dyrlæger ved eksportslagterier mv.

Jf. cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fødevarestyrelsens dyrlæger ved eksportslagterier mv. er der til stillingen tilknyttet et slagteritillæg på årligt 55.800kr. eller 71.800kr. marts 2012-niveau fastsat på baggrund af anciennitet efter endt uddannelse samt et særligt slagteritillæg på årligt 27.700kr. marts 2012-niveau, og der tildeles ligeledes ulempetillæg efter gældende regler for arbejde på skæve tidspunkter.

Tjenestedet vil være Danish Crown, Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk.
Det er en forudsætning, at ansøgere har kørekort til personbil.
Arbejdstiden kan som hovedregel placeres i tidsrummet 06.30-17.30, men du skal være indstillet på varierende arbejdstider,
Tiltrædelse er den 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen
Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Ulrike Diller på tlf. 30 67 33 62 eller mail uldi@fvst.dk, såfremt du har spørgsmål til stillingen, og du opfordres til at læse mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. autorisation mv. Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i vores rekrutteringssystem på fvm.dk/job senest den 26.11. november 2023.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 49, 2023.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tønder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kødkontrollen, Danish Crown Skærbæk, Åbenråvej , 6780 Skærbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943366

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet